Τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα στην Αττική

Οι πολίτες της Ευρώπης ως μέλη μιας μεγάλης οικογένειας έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από ευκαιρίες και δομές υποστήριξης που υπάρχουν ήδη διαθέσιμες και από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν. Παρόλα αυτά, αρκετές φορές λόγω των πολλών επιλογών που υπάρχουν διαθέσιμες είναι δύσκολο να λάβουν έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για αυτές με αποτέλεσμα να μην κατορθώνουν να τις αξιοποιήσουν. Ως εκ τούτου έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από Ευρωπαϊκά Δίκτυα που παρέχουν πληροφόρηση για αυτές. Τα εκάστοτε Ευρωπαϊκά Δίκτυα διαθέτουν παραρτήματα σε πολλές διαφορετικές χώρες μέλη αλλά και περιφέρεις.

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει ως στόχο να συγκεντρώσει σε ένα σημείο όλα τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αττικής, ούτως ώστε οι πολίτες που κατοικούν σε αυτή να τα γνωρίσουν, να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες τους και να μάθουν πως μπορούν να έλθουν σε επαφή με αυτα. Σημειώνεται ότι τα Ευρωπαικά Δίκτυα που δραστηριοποιούνται στη περιφέρεια καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών προτεραιοτήτων όπως εργασία, εκπαίδευση, έρευνα, επιχειρηματικότητα και άλλα.